K.3A

          

                                                                         K.3B 

                                         

                                                                                

                              K.3Apm

                                           

                              

 

                                                                                   

                                             K.2B      

                                        

 

                                            K.1A

                                           

 

                                K.1B

                                          

 

                                 K.1C